Per 1 juli 2017 heeft Stichting Goed met Gek haar activiteiten beŽindigd.

Het bestuur